Passend onderwijs

Passend onderwijs

In het kader van passend onderwijs is het mogelijk om een aanvraag te doen voor een individueel arrangement bij het samenwerkingsverband in uw regio, om de kosten van training of coaching te dekken.